SHARE

Un anàlisis a les xifres a aprovar a l’Assemblea

Un dels punts més importants a aprovar en la propera Assemblea de compromissaris, en concret són dos dels primers punts de l’acte, seran els números de la darrera  temporada 2011-12, així com també el pressupost per la que ara iniciem. En el nostre afany perquè tots els qui assisteixin a la propera assemblea ho facin amb la major informació possible, encetem avui una sèrie d’articles en els que parlarem de molts dels punts de la propera amb l’anàlisi  de l’evolució dels ingressos i les despeses del club les darreres cinc temporades.

Si ens mirem els ingressos, veiem que aquest any aquests, tot i augmentar, han trencat una senda creixement que havia estat d’ almenys el 15%, la temporada 09-10 també confirmava aquest aspecte abans de la reformulació dels comptes realitzada per la nova junta, i aquest any sols és d’un 4.54%, però això sí amb el total d’aquest concepte al llindar dels 500 milions. Aquestes xifres per tat de comparar-les, cal fer-ho amb  les d’algun altre entitat esportiva del nivell del nostre club, i quin club millor que el nostre rival, Real Madrid, que fa uns dies va presentar uns ingressos de 514 milions, amb un creixement respecte l’any anterior del 7%. Unes xifres, les dels blancs, que milloren les blaugranes en ambdós conceptes, pel que probablement caldria preguntar a la junta a què es deguda la diferencia entre ambdós clubs, quan el Barça té per exemple un  millor contracte d’esposorització de la samarreta.

 

Ingressos 2007-08 2008-09 %anual 2009-10 % anual 2010-11 % anual 2011-12 % anual
Totals 333,8 384,8 15,28% 408,9 6,26% 473,4 15,77% 494,9 4,54%

 

Magnituts 2007-08 2008-09 % anual 2009-10 % anual 2010-11 % anual 2011-12 % anual
Socis 17,1 17,7 3,51% 18,9 6,78% 19,7 4,23% 19,7 0,00%
Estadi 87,6 93,7 6,96% 96,6 3,09% 115,1 19,15% 128,5 11,64%
Mèdia 116,2 135,5 16,61% 151 11,44% 163 7,95% 160,5 -1,53%
Màrqueting 85,9 117,4 36,67% 120,9 2,98% 149,3 23,49% 167 11,86%
Traspassos 26,9 20,5 -23,79% 21,5 4,88% 26,3 22,33% 19,1 -27,38%

També resulta interessant analitzar quina és la contribució de cadascun dels conceptes a la partida total, així com també la seva evolució i comparació amb la d’altres clubs. Aquest any es veu l’ impacte positiu, com no podia ser d’una altre manera, del nou patrocini de la samarreta, que  seria un dels aspectes que explica que el màrqueting passi a ser el principal component de la partida amb un 33,74%. Per contra, és el mèdia qui ha deixat de ser la part més important però significant encara més d’un 30%, juntament amb l’estadi, que aquest any ha obtingut un taquillatge record de 50 milions amb el partit de la Supercopa com un element clau, essent els traspassos i sobretot  la participació dels socis ,mitjançant les quotes, en aquest aspecte cada cop menys important, per sota del 4% ara. En aquest sentit, resulta interessant comprovar aquesta partida en el cas blanc, on  els socis representen un 9,5% dels ingressos, quotes i abonaments que en els comptes estan inclosos en la partida estadi, un fet que bé podria servir per excusa a la junta per un augment de les quotes i els  abonaments la propera temporada.

 

% Conceptes
Any 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Socis 5,12 4,60 4,62 4,16 3,98
Estadi 26,24 24,35 23,62 24,31 25,96
Mèdia 34,81 35,21 36,93 34,43 32,43
Màrqueting 25,73 30,51 29,57 31,54 33,74
Traspassos 8,06 5,33 5,26 5,56 3,86
Pel que fa a les despeses, aquestes han sofert una baixada de gairebé un 7%, arribant a una xifra de 441 milions, que s’explica per la política d’austeritat imposada per la junta actual. No obstant, si mirem l’evolució de les diferents partides al llarg del temps, resulta curiós veure l’augment dels salaris no esportius en tres milions  des de l’entrada de la nova, un fet que s’explicaria per l’entrada al club de molts col·laboradors propers a la junta. Si analitzem la evolució de les diferents partides en el temps respecte al total, veiem que els salaris s’han contingut però segueixen representant més del 50% de la partida, mentre sí es veu en aquest any una contenció en les despeses d’explotació que no s’havien contingut la primera temporada de l’actual junta. 

 

Despeses 2007-08 2008-09 %anual 2009-10 %anual 2010-11 %anual 2011-12 %anual
Totals 292,6 362,4 23,86% 486,9 34,35% 472,6 -2,94% 441,1 -6,67%


Magnituts 2007-08 2008-09 % anual 2009-10 % anual 2010-11 % anual 2011-12 % anual
Salaris 162,6 198,6 22,14% 235,2 18,43% 244,6 4,00% 236,9 -3,15%
Amortit 45,4 53,9 18,72% 71,1 31,91% 56,3 -20,82% 61,3 8,88%
Sal.no esport 21,3 25,9 21,60% 27,7 6,95% 31,4 13,36% 30,8 -1,91%
D.explotació 56 75,4 34,64% 135,8 80,11% 131 -3,53% 101,3 -22,67%
Amort 7,3 8,6 17,81% 8,1 -5,81% 9,3 14,81% 10,7 15,05%

 

% Conceptes
Any 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Salaris 55,57 54,80 48,31 51,76 53,71
Amortitzacions 15,52 14,87 14,60 11,91 13,90
Salaris no esportius 7,28 7,15 5,69 6,64 6,98
Despeses d’explotació 19,14 20,81 27,89 27,72 22,97
Altres amortitzacions 2,49 2,37 1,66 1,97 2,43

Font gràfiques: Elaboració pròpia amb dades del club

Lectures 3400 vegades per 962 lectors

Comentaris

1 COMMENT

LEAVE A REPLY