SHARE

Els resultats presentats ahir alleugen molt a  la junta actual

El Barça va presentar uns beneficis força importants, en concret 48, 8 milions, que ajudaran al club, que podrà reduir el seu deute en 30 milions com va explicar ahir Faus, però també als membres de la junta actual,que podran reduir el seu aval. El tema dels avals és un tema que ha estat força de moda a Can Barça, des de la famosa demanda de Vicenç Pla a la junta anterior, i ha estat sovint utilitzada per explicar alguns moviments de la junta, per tant és bo conèixer com pot quedar aquest tema després d’ahir.

Així segons el Real Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre les Societats Anònimes Esportives, en la seva disposició segona on ens parla dels avals, ens diu que aquests hauran de ser per un import mínim del 15% del pressupost general de despeses de l’entitat.  No obstant,  és important també la disposició tercera del mateix,on es diu que  la quantia d’aquest  aval s’obtindrà de la diferència entre aquest 15% i els possibles resultats positius presentats, en cas que siguin negatius s’han de sumar a l’aval,  i que sí aquests beneficis son superiors al percentatge sobre el pressupost, no caldria avalar.

Així si mirem els resultats presentats per la junta actual des de las seva entrada  al càrrec veurem que aquests donen un resultat positiu de 39,5 milions, pèrdues de 9,3 milions el primer any i beneficis de 48,8 aquesta darrera. Aquest import és el que caldria comparar amb el 15 del pressupost de despeses, que si prenem com a base l’ import del pressupost de l’any passat, 461, ens donaria un  import de 69,15.

Per tant , mentre l’aval  la temporada anterior era de 78,45 milions, el 15% del pressupost més els 9, 3 milions de pèrdues, aquest any la xifra del mateix podria baixar fins a 29,65 milions, sempre sense conèixer encara els pressupostos de l’any vinent,  alleugerint per tant molt les butxaques dels actuals dirigents culers.

També aquesta xifra, podria explicar alguns rumors de venta de jugadors  com Alves per reduir aquest aval, una crítica que es feu a aquesta junta i que seria del tot possible perquè una possible venta del defensa hauria pogut reportar aquests diners,  i això hauria fet  que la junta no hagués d’avalar la propera temporada.

A més, aquest tema dels avals esta  també íntimament lligat a unes futures eleccions al club , perquè amb l’existència del mateix per part de la junta sortint, la junta entrant el pot executar sí creu que la junta sortint acumula resultats negatius acumulats durant la seva gestió. O sigui, que l’existència del mateix bé podria interpretar- se  com un fre a un procés electoral, mentre la seva no existència sí podria obrir moltes més opcions a una lluita electoral propera, que podria no fer-se esperar fins al 2016.

Lectures 2706 vegades per 824 lectors

Comentaris

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY