SHARE

L’Assemblea ordinària del FCBarcelona que tan hem estat parlant últimament comença avui a les 9.30h (a les 10h en segona convocatòria). Els punts previstos són vuit:

  1. 1. Informe del President.
  2. 2. Conclusions derivades de l’Informe de l’Auditoria Preventiva.
  3. 3. Liquidació de l’exercici econòmic 2009/2010, i en el seu cas, acció de responsabilitat.
  4. 4.Pressupost de l’exercici econòmic 2010/11.
  5. 5.Propostes de socis d’acord amb el que estableix l’article 19.12 del Estatuts.
  6. Ratificació de nomenaments de membres de la Junta Directiva i de la Comissió Econòmica.
  7. Informe del Síndic dels Socis i Sòcies.
  8. Torn obert de paraules.

La Mesa, integrada pels vint membres de l’actual Junta Directiva, en pot canviar l’ordre previst. D’acord amb l’article 27 dels Estatus del Club, la direcció de l’Assemblea correspon al president, Sandro Rosell, que és assistit pel secretari, Toni Freixa. L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi assisteixen 2.165 compromissaris –la meitat dels 4.330 dels convocats. Si no és així, l’Assemblea quedaria constituïda en segona convocatòria independentment dels assistents.

Lectures 4959 vegades per 1712 lectors

Comentaris

2 COMMENTS

    • @unracoblaugrana en Rossell i la seva junta van per esteticients. maquillate.com #sandrodimissio #votaindependencia

LEAVE A REPLY